Акад. Петър Иванов: Последни сме в Европа по грамотност. Половината ученици – неграмотни

Българското образование е в трагично състояние.

Почти половината от учениците не разбират това, което четат. Дипломиралите се неграмотници преобладават във всеки випуск на средното образование.

В университетите „вземат“ изпити неуки студенти, които си остават неуки и след дипломирането и абсолвентския бал.

По оценките на ПИЗА 2015 ние сме на 49-то място по четене и на 45-то място по природни науки от 72 страни, след нас са двадесетина страни, с които никоя държава не би искала да се сравнява.

Ние сме на последно място в ЕС по грамотност, 38% от деветоклсниците са функционално неграмотни.

В училищата липсват квалифицирани млади учители, няма мотивация за успехи, заплатите са ниски, системата на обучение е архаична, съвременните технологии отсъстват от учебния процес, министрите по правило са пределно некомпетентни партийни парашутисти и т.н.

Все повече виждаме така нар. „Бял полет“ (White flight), представляващ напускането от страна на българчетата на тези класове и училища, в които преобладават циганчета и турчета, и насочването им към „бели“ училища без деца от малцинствата, което на практика си е скрита сегрегация.

В българските начални училища децата, които нямат за майчин език българския език, са 55% от всички ученици, с очевидна тенденция да стават все повече в абсолютен и в относителен план.

Известно е, че циганчетата, уви, нямат кой знае какви големи успехи в учението, а те стават преобладаващо мнозинство по училищата, сред които циганските стават все повече и повече.

По странно съображение държавата стимулира със специални стипендии само ученици-цигани, за сметка на бързо намаляващия български етнос.

От това следват очаквания в образованието ни за още по-лоши данни и класации за бъдеще.

Др. Кунева-Пръмова, ко правим?

Акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ