1 незаконен милиард за саниране, отсече Сметната палата

С програмата за “безплатно” саниране през 2016 г. управляващите са погазили Закона за публичните финанси, а МРРБ е похарчило незаконосъобразно над 1 млрд.лв. от бъджетните ни средства.

Това алармира преди ден в.Сега.

Припомняме, че тази програма за уж безплатно саниране е под пряката отговорност на регионалното министерство, което доскоро лани се управляваше от Лиляна Павлова, която пък сега отговаря за Европредседателството ни. 19 минути неведнъж писа, че в санирането се допускат огромни грешки и се правят злоупотреби с парите на данъкоплатците. Сега това доказва документално публикуван в късно в понеделник одитен доклад на Сметната палата за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г.

„При Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради има нарушение на бюджетната дисциплина и не са спазени изисквания от Закона за публичните финанси”, сочат проверителите от Сметната палата. Според тях ведомството на Павлова през 2016 г., е превишило уточнения план на максималния размер на ангажиментите за разходи, поети през 2016 г. с държавния бюджет, с над 1.096 млрд. лв. А не би трябвало да се допуска започването на програми или проекти, разходите за които не са предвидени в Закона за държавния бюджет.

Припомняме, че по данни на строителното министерство държавата е платила средно по 17 359 лева за един апартамент. Предварителните изчисления бяха, че санирането на едно жилище би трябвало да струва средно между 4000 и 8000 лв. Регионалното министерство се оказа принудено на два пъти да намали пределните цени за обновяване на един квадратен метър.

19 минути писа, че преди дни новият регионалени министър Николай Ненков обяви, че изцяло “безплатно” саниране на блокове вече няма да има. “В бюджета за 2018 г. няма да се искат средства за саниране на частни жилищни сгради. Сключените досега договори с етажните собствености ще бъдат довършени по досегашните правила”, каза той.

От 2019 г. програмата ще продължи отчасти със средства от бюджета, но по нови правила, които тепърва ще се обсъждат. Най-вероятно собствениците също ще дават пари за обновяването на блоковете си. Точен процент не бе споменат, но се обсъжда той да е между 20 и 50%.

Не само МРР е харчило от парите на данъкоплатците на воля, обявиха още от Сметната палата.

При четири от първостепенните разпоредители с бюджетни средства е установено превишение на отчетените разходи – Министерство на културата, МЗХ, НСО и Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси.

Източник: 19min.bg