32.4% от пенсионерите у нас живеят на ръба. Делът им не намалява, увеличава се

Близо 1/3 от пенсионерите у нас живеят на ръба на мизерията и делът им се увеличава, не намалява.

През 2017 г. те са били 32.4%, а само година по-рано – със 7.7% по-малко, показват публикувани днес данни на Евростат за дела на пенсионерите в ЕС в риск от бедност, пише offnews.

2017-а е последната година, за която има данни. Най-нисък е бил делът на тази група у нас през 2014 г. – 21.1%, но в изследвания период (2010-2017 г.) не е имало година, в която той да е толкова висок, колкото през 2017 г.

През 2017 г. България не е в най-тежкото положение в ЕС. Първа отзад напред е Естония с 46%, следват Латвия и Литва. България е четвърта. Най-нисък е процентът във Франция – 7 на сто. В Топ 3 са още Словакия (8%), Дания, Унгария и Люксембург (по 9%). Средният процент за ЕС през 2017 г. е 14.2%, над два пъти по-малък от българския.

Не само у нас обаче има ръст на пенсионерите в риск от бедност. Същата тенденция се наблюдава в целия ЕС, където ръстът е с 0.4% за година. През 2013 г. той е бил 12.6%.

В повечето страни членки на ЕС, за които има данни за 2017 г., делът на пенсионерите в риск от бедност е между 10 и 25%. В четири е над 30% и ние сме сред тях: Естония (46%), Латвия (44%), Литва (37%) и България (32%).

Като цяло, делът на пенсионираните жени в риск от бедност е по-висок с 2-3% от този на мъжете, показват данните от 2010 до 2017 г.

През 2017 г. има четири страни членки, в които този дял е с повече от 10 процентни пункта по-висок, отколкото този на мъжете и, за съжаление, България отново е в тази група. Те са Естония (+19 пр. п.), Литва (+16 пр. п.), България и Латвия (по +15 пр. п.). Обратното – повече мъже пенсионери са в риск от бедност – се наблюдава в Малтаa (+5 пр. п.), Испания (+2 пр. п.), Италия и Дания (по +1 пр. п.).

Какво е „риск от бедност“

Евростат приема, че хората са изложени на риск от бедност, ако разполагаемият им доход е по-малък от 60% от националния среден разполагаем доход след удръжките.

Данните се отнасят до населението на 18 г. и повече, които са пенсионери (пенсионирани по възраст и стаж или хора с инвалидни пенсии).

При цялото население в ЕС (включително децата) идентифицираните като застрашени от бедност през 2017 г. са 17%.

Източник: Petel.bg