5,4 млн. българи в недоимък, сочи статистиката

За нормален живот на четиричленно домакинство – двама възрастни и две деца, са необходими 2301 лева на месец според данните на Института за социални и синдикални изследвания на база потребителските цени и издръжката на живот в България през третото тримесечие.

Тук не се отчитат резките ръстове в цените на храните през октомври.

Средно на човек от този тип четиричленно домакинство издръжката на живота е 575,28 лева, което е малко под средния осигурителен доход за страната. От КНСБ са изчислили, че брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с две деца трябва да бъде не по-ниска от 1474 лева, за да се осигурят средствата, необходими за издръжката на живот на този тип средностатистическо домакинство. Това е повече от двойно над средния осигурителен доход и 40% над средната заплата в страната. 80% от българите вземат под средната заплата за държавата.

„Под издръжката на живота са 75% от домакинствата в България или общо 5,4 млн. българи”, каза Пламен Димитров.

Само 25% от домакинствата са с общ доход на човек над издръжката на живота или около 1,8 млн. души.

От КНСБ за първи път са изчислили и издръжката на живота за София. Необходимите средства за издръжка за четиричленно домакинство в столицата са 3003,32 лева, което е повече от две средни работни заплати за града. Средната издръжка на член от домакинство в столицата е 750,83 лева. Тя надхвърля средните за страната стойности с 30,5%.

Следователно брутната работна заплата за двама работещи родители с две деца, живеещи в София, трябва да бъде не по-ниска от 1924 лева, за да се осигурят необходимите средства за нормален живот. В момента тя е статистически с над 500 лв., а реално – двойно по-малка. Според официалните данни за заплатите в София средната в столицата е 1405 лева, или с близо 27% по-ниска от необходимата.

Основният принос за повишение на издръжката на живот в страната имат хранителните стоки с ръст от 4,4 на сто на годишна база, а при нехранителните стоки темпът се задържа на относително по-ниски нива от 1,6 на сто, което според КНСБ означава, че инфлацията плавно се завръща в България, което те изтълкуваха като добър знак. Отново напомняме, че цитираните данни важат до 30 септември, а през октомври цените рязко скочиха – маслото над 50% на годишна база, яйцата – над 30%, доматите – 19%, а също месото, сиренето, кашкавала, млякото и т.н.

Източник: 19min.bg