70% от обществените поръчки у нас – нагласени

70 процента от обществените поръчки в България са нагласени според оценка на бизнеса

Това обяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.

Той отбеляза, че борбата с корупцията, която е една от спънките в развитието на бизнеса у нас, била оставена на политиците и гражданския сектор, но нямало видим напредък.

“Прогнозираният ръст, който се очаква от порядъка на близо 4% на БВП, ние го оценяваме като реалистичен – той би могъл да бъде и по-висок, ако се решат трите важни проблема пред развитието на бизнеса или ако има съществен напредък – липсата на човешки ресурси, административните тежести и нивото на корупция”, изтъкна Велев пред БНР.

По отношение на програмата за намаляване на административната тежест, обявена от правителството, той отбеляза, че тя се движела в добро темпо.

По въпроса за недостига на квалифицирани кадри в икономиката Велев обясни, че човешки ресурси липсват по няколко причини, като най-главната от тях била емиграцията.

Като отбеляза, че няма необходимост от кардинална промяна в политиката по доходите у нас, Васил Велев повтори тезата на работодателите, че доходите растели по-бързо от икономиката и по-бързо от производителността на труда.

По думите му, България била сред първите 30 процента от държавите в света според размера на доходите.

“И е крайно време да престанем да се овайкваме колко сме бедни и как някой трябва да ни даде. Трябва да насърчим политиките, които водят до стремеж за повишаване на образование и квалификация, стремеж за полагане на един по-производителен труд, който да доведе до по-високи ръстове и по-високи възнаграждения, а не политики, които демотивират хората, които ги оставят в позата на протегната ръка към държавата”, подчерта представителят на работодателите.

Източник: news.bg