Адв. Петър Николов: Все по-често има възможност да се отървете от старите си задължения

Все по-често има възможност да се отървете от старите си задължения, особено когато наистина са много стари и все пак кредиторът без успех продължава да образува и води изпълнителни/съдебни/арбитражни(вече не може при потребителски спорове!) дела срещу вас.

Казвам все по-често, защото започва да става практика воденето на отрицателни установителни искове, че не дължите определени суми поради изтекла погасителна давност.

Представете си, че Топлофикация претендира за задължения от 1999 г. до 2016 г. и ви е образувала заповедно производство. Връчена ви е покана за доброволно изпълнение. В срокът за възражение може да се позовете на изтекла погасителна давност на главниците и лихвите за периода до 2013 г.

Може да предявите и отрицателен установителен иск както в срока за възражение, така и преди него, ако не са ви връчили поканата, но знаете, за този дълг и предприетите съдебни действия спрямо вас. Достатъчно да обоснове вашият правен интерес е наличието на претенция от оператора за дължимите суми.

Това може да направите и във фазата, когато е образувано изпълнително дело срещу вас, когато давностният срок е изтекъл, т .е. минало е твърде много време(5 години) от последното изпълнително действие – запор, възбрана, опис… същевременно и няма плащане/събиране на този дълг.

Адвокат Петър Николов, Фейсбук