Адвокат: Глобите в градския транспорт са напълно незаконни

„Глобата за нередовни пътници в градския транспорт е незаконна. Това не е мое мнение, а константна практика на съда от 2010 година“.

Това заяви пред Нова телевизия адвокат Валентина Каменарска. Тя посочи, че Софийският районен съд отменя наказателните постановления, издадени от Софийска община.

„Мотивите на съда са, че тези актове противоречат на Закона за автомобилните превози. Според него всяка глоба при вътрешни градски превози е 10 лева, а за междуселищни – 30 лева. Единствената глоба, която предвижда законът, е 10 лева“, уточни тя.

Адвокат Георги Георгиев, който е консултант на „Центъра за градска мобилност“ пък не е на същото мнение, обяснявайки, че глобата всъщност не е глоба. „Установеният максимален размер на глобата е последен вариант, с който може да бъде санкциониран неизрядният пътник. Когато ви хванат да пътувате гратис, вие можете да си купите „наказателен“ билет“, контрира адвокат Георги Георгиев. Той се аргументира, че този вид билет всъщност не е глоба.

Адвокат Каменарска подробно обясни позицията в своя блог, коята Епицентър.бг публикува преди месец. В позицията й се твърди, че ако пътник не е заплатил цената на билета, по закон той не може да бъде санкциониран с налагане на административно наказание. Поради това когато на „нередовен пътник“ му съставят акт за съдебно принуждение за заплащане на глоба, в повечето случаи тези дела завършват с отпадане на глобата.

Каменарска подчертава, че Столична община няма никакви контролни правомощия по осъществяване превоза на пътници с градския транспорт на територията на общината, който превоз е по дефиниция „обществен превоз на пътници“ (арг. § 1, т.1 от Закона за автомобилните превози) и в тази връзка разпоредбата на чл. 34 от Наредбата противоречи на нормативен акт от по-висока степен – чл. 101 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП),
Според този закон изрично е предвидена административнонаказателна отговорност – „глоба“ – за пътник без билет или друг документ:
– от 10 лв. (за превоз в населени места)
– 30 лв. – за междуселищни превози
– 300 лв. – за международни превози.

Уредбата на автомобилните превози в посочения закон, се явява приложима и за масовия градски транспорт (арг. чл. 17, ал.4, т.1 от ЗАвтП). След като в закон е уредена административнонаказателна отговорност за „пътуване без билет“, т.е. без превозен документ, недопустимо е с наредба на общински съвет да се въвеждат нови административни нарушения, които не са описани в закона, защото това противоречи на основен принцип в административнонаказателното право ( чл. 2, ал.1 от ЗАНН) Там е посочно, че „само със закон могат да бъдат установявани състави на административни нарушения, като единственото изключение се съдържа в чл. 2, ал.3 от ЗАНН – тя дава възможност на общинските съвети при издаване на наредби да установяват съставите на административни нарушения и наказанията за тях, но ако това е предвидено в ЗМСМА.

И доколкото в ЗМСМА няма предвидени каквито и да било възможности за уреждане на обществените отношения с обществения превоз на пътници (арг. чл. 21, ал.1 от ЗМСМА и обяснимо при наличието на ЗАвтП – бел.с.), общинският съвет няма възможност с такава наредба да предвижда и състави на административни нарушения.

Източник: Епицентър.бг