Акад. Петър Иванов: БАН с тъпо и смешно изследване за раждаемостта

Хекимянчо по телевизията обяви, че някакъв Институт за изследване на населението към комунистическата академия анкетирал 800 души с демографски въпроси и показа „резултатите“.

Първо, такъв институт в БАН няма, има Институт за изследване на населението и човека. В него „работят“ може би 200 души „учени“, десетки години проучват човека, и получават заплати от бюджета, но не е ясно какво са установили.

Второ, разбрахме, че анкетиранитв били главно от София и май били само родители на повечето от 1200-та деца, които по някакъв платен проект щял да кръсти патриархът Неофит (агент Симеонов). В такъв случай анкетата е непредставителна и няма никаква научна и всякаква друга стойност.

Трето, цялата дандания е скрита реклама на тарикатски „обществени мероприятия“, носещи полза само на организаторите им, както винаги става у нас.

Четвърто, обявените като представителни „резултати“ са тъпи и смешни: например, въпросът „Колко деца имате?“, който е безсмислен, тъй като данните са статистически, а не социологически; била получена информация, че само 24% от анкетираните считали родителството за отговорна работа, която не е за всеки, останалите 76% били на обратното мнение; а около 20% не искали намаляване на данъците в семейства с повече деца, представете си, всеки пети анкетиран, и т.н.

Пето, промоцията на „социологическото изследване“ цели, освен реклама на частно мероприятие, още и да реставрира донякъде сринатия имидж на единствената в Европа държавна академия, която навремето тутакси закри своя Демографски институт, щом разбра, че у нас има демографска катастрофа.

Акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ