Акад. Петър Иванов: БАН се влючва в Проекта за опростачване на българите. Бог да пази България!

Два института на комунистическата БАН, те са с по 200 души „учени“ – Институтът по български език заедно с Института по икомомика (?!) – били провели, сигурно с бюджетни пари, откъде другаде?, „безпрецедентно научно изследване“ на тема „Мястото на българския език в рамката на националната идентичност“, за да проведе нови тъпи езикови реформи.

Тези реформи трябвало да създадат „удобство на ползващите езика с минимизиране на опасността те да изпаднат в положение на явна неграмотност“.

Значи БАН се грижи простият да не изглежда прост, без да знае, че това е абсурдна и невъзможна задача: простият винаги и всякога се издава, че е прост, казва Хегел.
Простият може да изглежда по-малко прост, само ако стане по-умен, няма друг начин, а това най-често е невъзможно, казва Кант.

А Барни Ръбъл твърди: „Трябва да си много умен, за да разбереш колко си прост.“
С други думи, мързеливите, простите и неграмотните, които не знаят граматиката, правописа и правоговора, не са ги научили в училище, ще бъдат облагодетелствани от тодорпавловската БАН с реформи, които да скриват простотията и неграмотността им за сметка на окастряне и отпадане на вековни традиционни езикови норми и правила в българския език, които са негово безценно богатство.

Сигурно ще отпадне пълният член, винаги ще „ме“-каме глаголите в първо лице множествено число („ходимЕ“, четемЕ“ и др.), ще „компромеНтираме“ и „бонбаНдираме“, ще отпадне дефисът и ще остане само тирето, ще пишем „ПролетариЙ от всички страни…“, няма да има спейсове след препинателен (пардон, преМинателен) знак, без нов ред, даже може и да не започваме изречението с главна буква, колко му е.

БАН ярко и категорично се влючва в Проекта за опростачване на българите, по който вече дълги години работят медии, телевизии, вестници, „културни“ и „образователни“ институции, шоу-програми на селяни-аналфабети, тълпи неграмотници и глупаци в трите власти и т.н.

Бог да пази България!

Акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ