Акад. Петър Иванов: Хитрино започна да прилича на КТБ

Не мога да разбера защо, ако някой по някакъв начин (катастрофа, кражба, авария, взрив, пожар и др.) ощети някого, то направените от него щети трябва да ги платя аз, данъкоплатецът, както беше с 5-те милиарда лева на КТБ, сега и с Хитрино, а не причинилият щетите ? Защо? Да не би той да е над закона?

Не мога да разбера защо, след като застраховката за гражданска отговорност, задължителна за всяко МПС, за влакове – също, е налице за влака в Хитрино, досега застрахователната компания (коя ли е тя?), застраховала влака, не се е появила, и май никой не я търси, да плати щетите, нанесени от влака с цистерните? Защо? Да не би компанията да е също над стандартните закони в областта на застраховането и да счита, че тя трябва само да взема, а не да дава? Или може би се изчаква щетите да бъдат платени от някой друг (от държавата, от ЕС, от БЧК, от дарители и др.), за да има правно основание за отпадане на задълженията на застрахователя?

Не мога да разбера защо един човек, който не е застраховал своето лично имущество, и това имущество по някакъв начин е унищожено или увредено, не си носи сам последствията, не си търси сам правата за обезщетяване от страна на причинилия щетите, евентуално от застрахователя, а иска други да се грижат за него и тутакси да го възмездяват с техните собствени пари, да чака помощи, есемеси, милостиня и т.н.? Защо? Да не би застраховките да са само за глупци?

И още нещо: към този момент има в наличност за Хитрино между 30 и 40 милиона лева (10 млн. лв. от Правителството, 20 млн. лв. от ЕС, събират се дарения и др.) Налице са още парите от застрахователя по гражданската отговорност, които изцяло покриват всички щети, тъй като тъкмо застрахованият с нея влак ги е произвел, тези щети (пари) вероятно са много милиони, може би 20-30. Застраховката прави почти излишно събирането на другите пари. Имаме освен това и пари от Булмаркет и т.н.

Значи за щетите от катастрофата в Хитрино събраната сума досега ще е някъде към 60 милиона лева. Припомням, че са предложени помощи (пари) и от няколко страни (Унгария, Турция, Израел и др.), примерно общо 10-15 милиона лева. Тогава за Хитрино вече би могло да има около 75 милиона лева.

Разрушените къщи са 26 на брой. Тогава парите за тяхното възстановяване не са ли множко? По 3 милиона лева на къща? Кой ще ги усвои, или спести, което е едно и също, тези пари?

Кой?

С една дума, не искам за пореден път овчедушно, като овцата с гердана долу, да обезщетявам безмълвно когото и да било с моите пари, след като това трябва по закона да стори някой друг, а той хитро не го прави при положение, че има възможност да го направи.

И даже печели от трагедията.

Акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ