Акад. Петър Иванов: Имаме възможно най-простите, необразовани, неграмотни, нагли и крадливи управници

ЛУДИ ЛИ СМЕ НАИСТИНА?

Долу един умник е написал текст с погрешно (разбира се) заглавие “Да помнИят”.

Изумен съм!

Не може да има чак такива зомбирани и слепи хора!

Нима реалността не се вижда?

Та България е най-бедната, най-болната, най-корумпираната, най-престъпната, най-нещастната, най-бързо намаляващата и изчезваща страна в Европа и в света. По официални статистически данни.

Нацията ни е с най-голяма смъртност (световен шампион), най-ниска раждаемост, най-голяма емиграция, с най-увреден генофонд, с най-голямо неравенство в доходите (кражби). Според безпристрастните класации на уважавани световни институции.
Ние сме най-неграмотните в Европа, с най-фалшива съдебна система, с най-раздута администрация, с най-примитивно управление, с най-голям относителен брой луди, с най-много самоубийства на глава от населението, с най-много детски самоубийства и т.н. и т.н.

Имаме възможно най-простите, необразовани, неграмотни, нагли и крадливи управници (“ходимЕ”, “строимЕ”, “можемЕ”, Пекин, Индир Ганди, Левски прескачал огради, “всички са парле ву франсе” и др.),.

Не ги ли виждаме и не ги ли знаем тези неща?

Значи сме луди.

Акад. Петър Иванов, Фейсбук