Акад. Петър Иванов: Лансират се идеи за присъединяване на части от България към ислямска Турция

ДЕАТАТЮРКВАНЕТО НА ТУРЦИЯ И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В ДЕСПОТИЧЕН СУЛТАНАТ – НАСЛЕДНИК НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ – Е ЧАСТ ОТ ОБЩИЯ ПЛАН НА ИСЛЯМА ЗА ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ЕВРОПА.

В Корана има преки указания за инвазията на исляма.

Още във втората сура по отношение на неверниците, неизповядващи ислям, се настоява: „И се сражавайте с тях, докато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах” (2:193), а в сурата „Нух” даже има молитва към Аллах: „Господи мой, не оставяй на земята нито един неверник!” (71:26), в смисъл нито един немюсюлманин, нито един християнин, будист, юдаист и др.

Мисля, че точно тази цел е главната движеща сила на исляма, на самото съществуване и функциониране на Ислямска държава, на трансмутацията на съседна Турция в посока на отказ от реформите на Кемал Ататюрк.

От тероризма на Ислямска държава и Ал Кайда до етническите процеси в редица страни на Балканския полуостров, белязани с ислямизиране на цели етнически групи и географски региони (Косово, Албания, Македония, България и др.), белязани с всякакви конфликти и кървави войни, от политиката на богатите арабски страни за подкрепа на ислямизирането на редица европейски социални общности до позицията на Европейския съюз в областта на приема на емигранти мюсюлмани от целия източен свят (35-40 милиона турци-мюсюлмани), от усиленото строителство на джамии в християнските страни, вкючително и България (2 500 нови джамии), до заповедта на Ердоган „Всяко мюсюлманско семейство – с 5 деца най-малко!“, всичко, всичко е в полза на въпросния план за завладяване на Европа от исляма.

Този план работи и в България.

Отдавна се лансират идеи за присъединяване на части от отечеството ни към ислямска Турция.

Национални телевизии ни заливат предимно безконечни турски сериали, пропагандират турски културни (ислямски) ценности, „запознават” ни с турския (ислямския) начин на живот, като че ли той е изключително важен за нашето европейско християнско бъдеще.

Българската академия на науките в последно време определено проявява необясним афинитет към фактори, които са пряко свързани с исляма и с турцизирането на България.

БАН покани у нас и награди за принос (?!) в науката и образованието турския патриарх, който предяви абсурдни претенции към страната, проведе тържествена промоция на книгата „Стратегическа дълбочина” на Ахмед Давутоглу, която представлява агресивна доктрина на османизма.

БАН покани в Мраморната зала главния мюфтия Мустафа Хаджи да чете публични лекции за Ислямска държава и за радикалния ислям (БАН никога не е канила наш патриарх да чете лекции).

„Учени” от три института на БАН публично обявиха по най-скандален начин, че петвековното ни турско робство не било робство; „изразът турско робство е терминологично непригоден” а петвековното ни робство според тях не било робство, а било любезно съжителство.

В този смисъл България грижливо и усърдно се подготвя да е първия полигон за осъществяване на глобалния план на исляма за завладяването на Европа.

Акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ