Акад. Петър Иванов: На всеки час българите намаляваме с 15 души. България умира!

БРАТЯ, ЕТО ВИ РЕАЛНАТА ДЕМОГРАФСКА КАРТИНА!

СИГУРНО ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КАКВО СТАВА И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ!

Ако имаме предвид официалната статистическа информация за цялата 2018 г. (и за 2017 г.) на НСИ, на МЗ, както и данните на Демографския институт и на ЦРУ – 48000 новородени, 110000 умрели, от тях 95000 от сърце и рак, 405 починали бебета, 1600 самоубийства, 27000 аборта и 31000 емигрирали – то мрачната демографска картина, братя, изглежда така:

Всеки ден в България се раждат средно вече само 132 бебета (70 от тях нямат за майчин език българският език), а умират средно на ден 302 души, от тях 260 умират от сърце и от рак, умират всеки ден 1-2 бебета, самоубиват се 4-5 души, всеки ден се извършват средно 74 аборта и 85 души емигрират в чужбина.

Населението намалява всеки ден с 255 души, като в етнодемографски план (в България живеят различни етноси, нали така?) етническите българи намаляват всеки ден с 350, а братята цигани се увеличават всеки ден с 95 души.

Значи, всеки час намаляваме с 11 души, като етническите българи намаляват с 15 души, а братята цигани всеки час се увеличават с 4 души (-11 = -15 + 4)

България умира, циганизирайки се.

Това са “грандиозните успехи” на Баце и ГЕРБ, разбира се, не без съучастието на БКП/БСП, ДПС, ВМРО и др.

Акад. Петър Иванов, Фейсбук