Акад. Петър Иванов: На всеки час се топим с 13 българи. Къде отиваме?

ДЕМОГРАФСКОТО ТАБУ: -9 = -13 + 4

Според сайта на ЦРУ населението на България сега е 7,1 млн.

(това число не е вярно, ние сме сега около 6,8 млн.), етническите българи са 74%, турците – 8%, циганите 4%. А цели 10% (710 000 души) според Преброяване 2011 са с неизвестен (unknown) етнически произход, т.е. не знаят какви са – дали са българи, французи, марсианци. Всеки средно интелигентен човек може да съобрази, че тези незнаещи са цигани, които не искат да кажат, че са цигани.

На тази основа казионният НСИ (1 100 души на бюджетни заплати) твърди, че циганите у нас били около 300 000 и рязко намалявали, с 14% за 10 години, и били пред свършване. Това означава, че у нас средно всяка циганска майка ражда най-много 1 дете, при 2 деца не би могло да се говори за намаляване на етноса. Което си е пълен абсурд, тъй като циганки започват да раждат още на 11 години и обикновено нямат по 1 дете, а имат по много повече, 64% от тях имат по 3-4 и повече деца (според НСИ), медиите показаха циганка бременна 28 пъти, и всички виждаме изключително бързото увеличение на броя на циганите. Сега те у нас са между 1,5 и 1,7 млн. души.

Каква е демографската истина?

Населението на България намалява най-малко с 80 000 души всяка година, или 220 души всеки ден, или 9 души на всеки час. Но каква е етническата структура на намаления брой хора? За последните 27 години от 9 млн. станахме 6,8 млн., това в количествен аспект. В етнически план нещата стоят така: от 7,7 млн. етнически българи през 1989 г. сега те са някъде около 4,7 млн., намалението е с около 3 млн. за 27 години, с по средно 110 000 души на година. Циганите за същия период от 27 години са се увеличили според мен от 0,8 млн. през 1989 г. на около 1,6 млн. през тази година, с 0,8 млн., или със средно по 30 000 души на година.

Общо населението, значи всички етноси, на България намалява с 80 000 души на година, 220 души на ден, 9 души на час, но етническите българи средно на година заради отрицателен прираст и заради емигриране намаляват повече (по-бързо) със по средно 110 000 души, а циганите годишно се увеличават (поради голямата си раждаемост) с по 30 000 души.

И излиза, че всеки ден намаляваме общо с по 220 души, -9 души на час, но етническите българи намаляват доста повече – средно с 300 души всеки ден, значи на всеки час -13 души. А братята цигани, на които дължим толкова много, всеки ден се увеличават с 82 души, средно на всеки час с близо +4 души. (-9 = -13 + 4)

Това е истината: на всеки час 13 българи по-малко и 4 циганина повече.

Къде отиваме?

Акад. Петър Иванов, Фейсбук