Акад. Петър Иванов: Няма да стане с ала бала! Ще има наказания и конфискация!

НЯМА ДА СТАНЕ С АЛА БАЛА!

ЩЕ ИМА НАКАЗАНИЯ И КОНФИСКАЦИЯ!

Братя, единственото ни спасение от националната катастрофа и единствената възможност да си върнем откраднатото от далавераджиите гербаджии, комунисти, депесари и агенти на ДС е във въвеждане на извънредно положение.

Според мен, час по-скоро трябва да се обяви Временно Извънредно Положение, съгласно с чл. 84 и чл. 100, ал. 5 на Конституцията.

Извънредното положение не бива да се асоциира с мракобесие, полицейски час, терор и др. То е законен механизъм за справяне със заплахи за съществуването на нацията, и с успех се ползва при необходимост от редица европейски страни.

Само чрез извънредното положение в България, според чл. 15 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, могат да се отменят някои функции на правителството, да се ограничат някои права, търговски и банкови тайни, неприкосновеност на частния имот, и т.н., което е необходимо за да предотвратим, ако въобще още е възможно, националната (и демографската) катастрофа.

Само при извънредно положение е възможно и отпадане на презумпцията за невиновност, която изисква доказването на престъплението, кражбата, измамата.

С отпадането на тази презумпция незаконно забогателите олигарси, политици, престъпници и измамници, всички поименно и поадресно ги знаем кои са, ще се наложи те да доказват законността на доходите си и законността на придобиването на имотите и на парите в семейния им кръг в България и извън нея.

Възможните случаи, които стават основание за предприемане на действия в рамките на института извънредното положение са:

а.) недоказване на законността на спечелените пари и на придобиването на имоти;
б.) несъответствие между законно спечелените пари и придобитите чрез тях активи;
в.) недоказване на съответствие между придобитото и притежаваното, от една страна, и платените данъци и такси 32 години назад във времето, от друга страна;
г.) несъответстви и разлика между цената на придобитото и по-високата му пазарна цена към момента на придобиването.

При тези четири случая по силата на съответно спешно приети по представителен начин от протестиращите норми ще се осъществи Наказването (затвор, глоби и др.) на крадците, на забогателите олигарси, политици, престъпници и измамници, откраднали от държавата и от гражданите през последните 32 години почти всичко, което може да се открадне, и разрушили всичко, което може да се разруши.

Ще се осъществи и необходимото и желано от народа експроприиране, основно Конфискация, на откраднатото.

Експроприацията (от лат. ex proprius – лишаване от собственост), както е известно, бива два вида:

1.) конфискация – безвъзмездно отнемане на собственост, без заплащане в четирите случаи, представени по-горе;

2.) реквизиция – с пълно (при законност на придобиването) или частично заплащане по пазарни цени в момента, когато отнемането на активите (имоти и пари) се налага заради национална, социална, културна и друга целесъобразност в контекста на извънредното положение.

Четете моите текстове!

Купувайте и четете моите книги! Търсете ги в сайта: www.tornadobg.com

Акад. Петър Иванов, Фейсбук

НЯМА ДА СТАНЕ С АЛА БАЛА!ЩЕ ИМА НАКАЗАНИЯ И КОНФИСКАЦИЯ! Братя, единственото ни спасение от националната катастрофа и…

Публикувахте от Petar Ivanov в Неделя, 16 август 2020 г.

<