Акад. Петър Иванов: Около 60-70 души в парламента са със сериозни психични проблеми

ОКОЛО 60-70 ДУШИ В ПАРЛАМЕНТА СА СЪС СЕРИОЗНИ ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ И СЕ НУЖДАЯТ ОТ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ.

Официално 20% от българите не са с добро душевно здраве. Няма как извадката, която всъщност са депутатите, да е в по-добро състояние.

Напротив, по едни или други причини (нарцисизъм, тревожност, хиперекспектации, маниакалност, фобии, невротични проблеми, зависимости, включително наркотични, различни комплекси, страхове и др.) лицата, уж получили народното доверие, никак не са малко, а са повече от средните числа (проценти) за цялата нация.

Тъкмо по тази причина е отказът на агентивановите „патриоти“ от блицконтрол по БНТ 1, да не се виждат психопатното им мислене и вербално изразяване и отклонените им гротескни поведенски патерни.

Тъкмо по тази причина е и законовата норма да не се провеждат психотестове на хората във всички три власти.

Управляваият мотопед у нас преминава през психотест, а управляващите във властта – не.

Затова сме на това дередже, затова умираме като нация.

Акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ