Акад. Петър Иванов: По данни на ООН, ЦРУ, Евростат през 2050 г. българите ще са 800 000 души

КО СТАВА ВЕ? НЯМАЛО ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМ! БОЖЕ МИЛИ!

Съветникът по демографски въпроси на социалния министър, някойси Бърдаров, едновременно преподавател по етнорелигиозни конфликти, географ, етнолог, конфликтолог, демограф, писател etc., оповести в обширно интервю данни на БАН за циганите у нас.

БАН има два института с по 200-250 учени – единия за “изследване на населението и човека”, другия за “изследване на обществото и знанието”, – които, и двата, проучват циганския етнос, проучват го тъй, та пушек се вдига.

Според техни “много сериозни”, по думите на Бърдаров, прогнози, към 2050 г. циганите у нас щели да станат 1,25 млн. души, около 25% от населението.
Самият той не виждал никакъв проблем в този факт, отнасящ се до етническата структура на нацията (?!). Вероятно и социалният министър – и той също – не вижда проблеми. Валерката Симеонов, човек, зает с други работи (огради, шум, съдилища, интервюта и т.н.) пък май забрави, че е вицепремиер и по демографията, и той не вижда проблеми. Правителството – и то. Парламентът – и той. Държавната глава – и тя, милата.

Как така? Що ве?

Според официални данни на НСИ, Преброяване 2011, циганите у нас през 2011 г. са 320 000 души. Те за 40 години, през 2050 г., според прогнозите на БАН, стават 1,25 млн., значи увеличават се близо 4 пъти!

И за това време населението на България тогава , през 2050 г., ще стане 5 млн., от които циганите са 1,25 млн., турците – около 1 млн. (сега са 0,8 млн.), а етническите българи ще са… някъде между 3 и 3,7 млн. души.

Излиза, че даже и според казионната БАН, която, като НСИ, произвежда само харесваща се на властта информация, защото и БАН и НСИ са на държавната ясла, и ще им спрат парите, ако не е тъй, ние, българите, изчезваме с бясно темпо: от 8-8,5 млн. през 1989 г. до 3,5 млн. през 2050 г., 2-2,5 пъти (!) по-малко за само 60 години.
Ако това темпо се запази, след още 60 години, през 2110 г., етническите българи ще са екзотично малцинство, някъде между 1 – 1,4 млн. души, при ново четирикратно увеличение на циганите, които тогава вероятно ще достигнат число между 4,5 – 5 млн. души. И ще са огромното етническо мнозинство в една държава, която едва ли ще се нарича България. Това – според БАН.

Съветникът Бърдаров, а и правителството, в лицето на социалния министър, съветван от въпросния съветник, не виждали проблем в тази ситуация! Боже мили!
Друг е въпросът, че нещата са всъщност много много по-драматични!

Първо, циганите даже сега наброяват прогнозираното за 2050 г. число, те сега са около 1,3 – 1,5 млн. души, всички виждаме, но това се крие от НСИ, от БАН, от всички във властта. И след 30 години циганите съответно ще бъдат не 1.25 млн., а около 3,5 млн. души. Второ, ако имаме предвид прогнозите на няколко световно признати институции (ООН, ЦРУ, Евростат и др.) за общото намаляване на българското население през 2050 г. до 5 млн., то етническите българи още тогава, след само 32 години, ще са малцинство, някъде към 0,8 млн., представете си!

Това е истината! И тя е голям проблем.

Най-големият, за българите!

Акад. Петър Иванов, Фейсбук