Акад. Петър Иванов: С безумни тестове ВСС щял да бори корупцията в съдебната система, Боже мили!

В теста за прием (въпросниците са качени в сайта на ВСС) бъдещите магистрати се питат, съвсем излишно, ще вземат ли рушвети.

Възможните отговори са, например:

1.) Ще вземам много; 2.) Ще вземам средно; 3.) Ще вземам малко; 4.) Не обаждам.

Друг тъп въпрос звучи буквално така: „Какво е отношението ви към приемането на материални и нематериални облаги от страна на магистрат?“

Евентуалните отговори биха могли да са:

1.) Много положително; 2.) Положително; 3.) Не знам ко да кажа.

Безспорно най-тъпият, глупав и смешен въпрос е: „Определяте ли се като справедлив човек, и ако да, защо?“

Първо, от методическа гледна точка този въпрос е абсурден, това са два въпроса, на които трябва да се даде един отговор.

Второ, кой може да си представи кандидат за съдия, който отговаря, че не се определя като „справедлив човек“? Това може да стори само ретардант (умствено изоставащ) или просто дебил.

Трето, в съдържателно отношение, защо е справедлив един човек (или Бог), каква е онтологичната същност на Справедливостта и др., това са философски въпроси, на които даже и Емануил Кант не е успял да отговори, та камо ли някой „правист“ от Правния факултет в Мало Бучино ще намери отговор.

Последно, в чл. 25, т. 3 на Методиката за атестиране на магистрати пише, че кандидатът трябва да притежава „способност за вземане на правилни решения“, т.е. във ВСС се допуска да има кандидат-магистрати и евентуални магистрати, при които това да не е така, или да не е напълно така: да не могат да вземат правилни решения.
Всичко във ВСС е твърде лаическо, пошло и смешно, каквато, уви, според общественото мнение е цялата ни посткомунистическа съдебна система.

Акад. Петър Иванов, Демографски център към БАНИ