Акад. Петър Иванов с шокиращи данни: 55% са първолаците с небългарски майчин език

САМО 18% ПРОЦЕНТА БИЛИ ПЪРВОЛАЦИТЕ С НЕБЪЛГАРСКИ МАЙЧИН ЕЗИК! АЙДЕ БЕ! ТЕ СА 55%!

Преди 7 години първолаците в учебната 2010-2011 год., които нямат за майчин език българския, бяха, по думите на тогавашния образователен министър, точно 48% от всички първолаци в България.

Сега МОН фактически казва, че броят на тези първолаци рязко спаднал, близо 3 пъти, и те били някъде между 18% и 25%.

Според екстраполациите на Демографския институт, отчитащи динамиката на раждаемостта при циганския етнос и ранното забременяване и раждане (някои и първолачките през 2010 год., станали сега на 14 години, сигурно вече и те са млади цигански майки), процентът на децата на 7 години, които не са от българския етнос, а са циганчета и турчета, вече е нарастнал с няколко процента, и е около 55%.

Как се появява парадоксалното число 18% в официалните изявления на министъра е много интригуващо, даже доста смущаващо.

Ако този процент е верен и не е измислен, то причините могат да бъдат само следните три:

1. шеметно увеличаване, поне 6-8 пъти, на раждаемостта на майките-българки при запазване високата раждаемост на циганските майки (при туркините няма изменения);

2. поради някаква неизвестна ексклузивна причина рязко смъкване надолу, поне 5-6 пъти, на циганската раждаемост, средно под 1 дете на циганка във фертилна възраст;

3. около 75-80% от циганските деца на 7 години не са отишли на училище в първия учебен ден.

И трите причини според мен са невъзможни.

Тук припомням статистически данни за братята цигани, които всички ние обичаме и ценим:

Раждат се за година 35 000 циганчета, т.е. 95 на ден. Умират на година 20 000 циганина, по 55 на ден. Значи, циганския етнос сега се увеличава с 40 души всеки ден, или с 15 000 души на година. На всеки час сега – 2 циганина повече.

Българите намаляват всеки ден с 260 души, или с 95 000 души на година

Темпът на увеличаването на циганите и темпът на намаляването на българите всяка година стават все по-бързи.

В момента намаляваме за една година с 80 000 души (включително отрицателното салдо на миграцията, повече са емигрирали), или с 220 души на ден, или с 9 български граждани на всеки час.

Обаче етническите българи намаляват средно с 260 души всеки ден, или с 11 души на час, а етническите цигани, както казах вече, се увеличават всеки Божи ден с 40 души, или на час с 2 циганина.

В този демографски контекст за всеки, който може да мисли, числото 18% е напълно абсурдно.

Акад. Петър Иванов, Фейсбук