Акад. Петър Иванов: Циганите се увеличават, българите намаляват. България умира!

ЦИГАНИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ, БЪЛГАРИТЕ НАМАЛЯВАТ

ЦИГАНИТЕ у нас се увеличават. Раждат се за година 35 000, или 95 на ден.
Умират на година 20 000, или 55 на ден.

Значи, увеличават се с 15 000 на година, или с 40 души всеки ден, на всеки час 2 циганина повече.

ТУРЦИТЕ поддържат нулев прираст, нито се увеличават, нито намаляват.

БЪЛГАРИТЕ намаляват на година с 95 000 души, или всеки ден намаляват с 260 души, на час – 11 етнически българи по-малко.

Тези данни са за тази година.

Темповете при циганите (увеличаване) и при българите (намаляване) от година на година рязко нарастват, в относителен брой при българите, в абсолютен – при циганите.

През 2050 г. циганите ще са 3-3,5 млн., а българите – 0,8-1 млн., турците – 1 млн. Общо: около 4,5-5,5 млн. души.

Такива са прогнозите на ООН, Евростат, Световната банка, ЦРУ, вече даже и на нашия НСИ.

БЪЛГАРИЯ УМИРА!

Акад. Петър Иванов, Фейсбук