Акад. Петър Иванов: Циганите у нас са 1,5 млн. души и главоломно се увеличават

Братята цигани, които сега според НСИ вече били само към 300 хил. души, и рязко намалявали с по 14% на всеки 10 години (Преброяване 2011), и скоро в България нямало да има кьорав циганин, всъщност, за наша радост, стават все повече и повече.

Според изследванията на Демографския институт те сега са между 1,3 и 1,5 млн. души.

Това по непряк начин се потвърждава в сайта на ЦРУ от последните данни за населението на България. Там пише буквално следното: „Ромското население обикновено е подценявано в официалната статистика и може да представлява 9-11% от населението на България.“ Значи около 800 000 души.

Наред с това в сайта се посочва, че хората, които не могат да кажат, какви са и кой е майчиният им език, са 10,5% (750 000 души). Тъй като определено няма българин, който да не знае, че е българин и кой е майчиният му език, и при турците е така, то можем да приемем, че тези 750 000 души са цигани. Общо излиза число над 1,5 млн. души.

Циганските лидери също цитират подобен количествен размер на тяхната общност.
Този факт се потвърждава и от данните за вероизповеданията, посочени в сайта на ЦРУ: само 56,9% от българските граждани са източно православни, 43,1% не са, процентът на непосочилите, какви са по конфесия, е 27,4%, което си е твърде съмнително число, не може близо една трета от хората у нас да не знаят, дали са християни, мюсюлмани или будисти. Поне 20%, ако не повече, от тези 27,4%, са цигани.

И тъй: братята цигани у нас не са 0,3 млн., както твърди НСИ, и не намаляват драстично, а са 5 пъти повече – 1,5 млн. души, които, освен това, за всеобща и неописуема радост, главоломно се увеличават с всеки изминат ден.
Ето информацията за България, с копи-пейст, от сайта на ЦРУ:

Population
7,144,653 (July 2016 est.)
country comparison to the world: 102
Nationality:
noun: Bulgarian(s)
adjective: Bulgarian
Ethnic groups:
Bulgarian 76.9%, Turkish 8%, Romani 4.4%, other 0.7% (including Russian, Armenian, and Vlach), other (unknown) 10% (2011 est.)
note: Romani populations are usually underestimated in official statistics and may represent 9–11% of Bulgaria’s population
Languages:
Bulgarian (official) 76.8%, Turkish 8.2%, Romani 3.8%, other 0.7%, unspecified 10.5% (2011 est.)
Religions:
Eastern Orthodox 59.4%, Muslim 7.8%, other (including Catholic, Protestant, Armenian Apostolic Orthodox, and Jewish) 1.7%, none 3.7%, unspecified 27.4% (2011 est.)

Акад. Петър Иванов, Фейсбук