Акад. Петър Иванов: ЦРУ, ООН и ЕС: България умира!

България е на второ място в света по смъртност на населението с 14,5 промила годишно, ние сме след малката африканска република Лесото, която е с 14,9 промила, според последни данни на Световната книга на фактите на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), която се обновява всяка година. Така е и според представенния тези дни Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Това обаче не е вярно. Ползваните данни са стари, от 2013 г.
Според публикувана официална информация на НСИ годишната смъртност у нас за 2015 г. е 15,3 промила.

Този факт ни прави актуални световни шампиони по смъртност, изпреварваме Лесото с 0,4 промила.

Но нещата са още по-трагични, ако имаме предвид, че и ЦРУ и НСИ изчисляват промилите на база на грешен брой на общото население на България сега: ЦРУ – 7 144 653 души, НСИ – 7 153 784 души. А всички знаем, че в официалните данни за броя на българските граждани има около 1,3 млн. „мъртви души“. Ако умрелите през 2015 г. близо 110 000 души се изчислят като промил спрямо действителния брой на населението без „мъртвите души“, т.е. спрямо около 5,8 млн., получаваме фантастичното число 19,0 промила годишна смъртност, все едно сме във война или у нас върлува чума.

Ако имаме предвид и още два факта – най-ниска раждаемост в света (60 000 раждания при 110 000 умирания годишно) и годишна емиграция 40 000 души, то изводът е само един:

България умира!

Акад. Петър Иванов, Демографски институт при БАНИ