Акад. Петър Иванов: Цветан Цветанов фактически казва: “Аз съм селянин”

ПРИЗНАНИЕТО

Цв. Цв. бил казал:

“Гражданите почиват в събота и неделя, а аз работя”.

Погледнато от гледна точка на логиката (логиката е наука за правилното мислене), тази фраза съдържа две самостойни съждения:

“Гражданите почиват в събота и неделя”, което, след като имаме членуване на “граждани”, означава, че “Всички граждани почиват…”, т.е. “не работят”. Или първото съждение всъщност е следното:

1. “Всички граждани не работят в събота и неделя”;

Второто съждение е:

2. “Аз работя в събота и неделя”.

От тези две истинни (приемаме ги за истинни, защо човекът ще лъже?) съждения, които се явяват предпоставки в един силогизъм, според елементарната логика, която се изучава в X-ти клас в училищата за нормални ученици, следва дедуктивно умозаключение, което обаче не би могло да не е извън умствените (или “менталните”, както казва прокурорът Иванчо Гешев) възможности на ретардант (умствено изоставащ) или на физкултурник.

То е следното:
“Аз не съм гражданин”, или по-точно “Аз съм не-гражданин”.

А тъй като у нас е прието по месторождение, че и по произход, да си или “гражданин” (роден в град) или “селянин” (роден в село), без да съществува трета възможност, то от това съждение-признание следва само един-единствен извод-признание:

“Аз съм селянин”. Нали така? Фактически това казва Цв. Цв.

Но какво е “селянин”?

По-долу е представен (с копи-пейст) значението на понятието “селянин” според Онлайн речника:

сѐлянин, мн. ч. селяни, м. р.
1. Жител на село.
2. Пренебр. Нецивилизован, некултурен човек.

Тъй като са налице две значения, да видим кое от двете има предвид в признанието си авторът му.

Очевидно не е първото, тъй като той по документи, както знаем всички, е жител на град София и има определен немалък брой собствени жилища в този град.
Значи остава второто определение.

Следователно, признанието, което не може да не е истинно, е:

“Аз съм некултурен човек”.

Така е според формалната логика. Някой нещо против?

Акад. Петър Иванов, Фейсбук