Ал Йо възмутен за АЕЦ „Белене“: Идва видовден, чака ви съд за предателство и шпионство

МОЙ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ Е ДА ВИ ПРЕДУПРЕДЯ!

Днес народните представители ще гласуват решение за сваляне на мораториума върху строителството на АЕЦ „Белене”, наложен с решение на парламента през 2012 г.

От изявления и публикации в медиите стана ясно, че в настоящия парламент съществува почти пълно единодушие по въпроса за сваляне на мораториума и започване на процедури по реализацията на този опасен и вреден за живота на българските граждани проект.

Както многократно бе изтъквано АЕЦ „Белене” е корупционен проект от самото си начало и обслужва чуждите на България руски интереси, които имат за цел да поставят под пълен контрол енергийната ни система и така да усилят нашата зависимост от Москва в дългосрочен план, през следващите близо 50 години.

АЕЦ «Белене» е не просто икономически проект, а геополитическа операция насочена срещу България, враждебна на българските национални интереси.

В тази връзка, воден от най-добри родолюбиви и парламентарни чувства, искам да напомня на народните представители някои от текстовете на РАЗДЕЛ II (Предателство и шпионство) на българския Наказателен кодекс.

Уважаеми народни представители, напомням ви, че винаги идва Видовден, както мъдро казва нашият народ. Този Видовден е описан по следния начин в българския Наказателен кодекс:

Чл. 98. (1) Който ПОДБУЖДА ЧУЖДА ДЪРЖАВА или обществена група в чужбина към…враждебно действие против Републиката, се наказва с ЛИШАВАНЕ ОТ

СВОБОДА ОТ ПЕТ ДО ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ.

Чл. 100. (2) С ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ОТ ДЕСЕТ ДО ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ИЛИ С ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР или с ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР БЕЗ ЗАМЯНА се наказва български гражданин, който по какъвто и да е начин ПОДПОМАГА ЧУЖДА ДЪРЖАВА или обществена група в чужбина при провеждане на военни или ДРУГИ ВРАЖДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ против Републиката.

Чл. 103.Български гражданин, който, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ДЪРЖАВНА СЛУЖБА или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, УМИШЛЕНО ГИ ВОДИ ВЪВ ВРЕДА НА РЕПУБЛИКАТА, се наказва с ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ОТ ДЕСЕТ ДО ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ, както и с ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9.

А сега Ви пожелавам приятен работен ден. Първо мислете, а след това гласувайте!

Александър Йорданов

Източник: News-front