Атидже Мехмед Дживгова,12 г: Благодарна съм, че съм българка! Благодарна съм на тази свещена земя!

Малката Атидже Мехмед Дживгова от Велинграв ни израти това свое есе, ппосветено на Трети март, с което тя печели награда в състезанието на Клуб „Млади възрожденци”.

Благодарим ѝ и се възхищаваме на таланта ѝ, с който толкава емоционално е предала своето родолюбие.

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ

Атидже Мехмед Дживгова, 12 години

Клуб „Млади възрожденци” при СУ „Васил Левски”:

Велинград

България, свята държава с велика история!

България, едно величествено кътче, изпълващо душата ми с възхищение и гордост.

България, едно райско място, превърнало се в моя родина преди цели дванадесет години.

България, малка, но пълна с големи таланти, пълна с красоти. Тя е единственото място, в което искам да израсна, в което искам да работя и в което искам да живея.

Радвам се, че се родих в най-красивото отечество с най-прекрасните гори, най-мъдрите творци и с най-смелите юнаци.

България – майка закрилница, обичаща всекиго.

Държава, достойна за обич.

Държава, за която си струва да умреш, без да се предадеш.

Благодарна съм, че съм българка.

Благодарна съм, че майка ми е българка.

Благодарна съм на тази свещена земя.

Благодарна съм, че мога да развея и да се увия в българското знаме. Благодарна съм за всичко, което България ми е дала.

Ах, България прекрасна,
пълна с надежди и мечти,
колко горда тук ще расна
като моите предци.

Източник: Епицентър.бг