Атлантиците изригнаха: Нужно е незабавно прекратяване на споразумението с Русия за МИГ-овете!

Атлантическият съвет на България (АСБ) със загриженост следи предприетите от министъра на отбраната действия по ремонта и поддръжката на останалите в наследство самолети МиГ-29, посочват от АСБ.

Както писа BNews, военният министър е на път да предизвика пореден скандал.

Договорът за над 80 млн. е от изключително значение и може да доведе до доста фатални последици за страната ни.

Нашата тревога значително нараства при един по-внимателен експертен прочит на споразумението и съпътстващите го документи, особено предвид следните договорености:

Налага се изводът, че МО се задължава да заплати на РСК „МиГ“ милиони евро за нищо, а допълнително ще заплати други милиони за изпълнение на необходимите дейности за поддръжка на летателната годност на самолетите.

Проектът на РС оставя на РСК „МиГ“ да определя какви ще са сроковете за изпълнение на дейностите по договорите, независимо от приоритетите на МО. Недоговарянето на лимитиращи максимални срокове за изпълнение на договорите, особено на този за възстановяване на летателната годност на 12 бойни и 3 учебно-бойни самолета, позволява на руската страна да манипулира в свой интерес същите и от там да влияе директно върху процента изправни самолети.

Тези и други противоречиви клаузи правят рамковото споразумение неработещо и неизбежно ще доведат до неговото прекратяване след сериозна загуба на финансови средства и без да бъде постигнат желаният резултат.

Освен това, много от текстовете и промените в хода на процедурата оставят сериозни съмнения за уговорки между двете страни.

Министърът на отбраната е представител на коалиционния партньор на ГЕРБ, но отговорност за осъществяване на отбранителната политика носи Министерският съвет.

Призоваваме министър-председателят г-н Бойко Борисов да намери начин да осъществи своите управленски функции по отношение на състоянието и модернизацията на Българската армия.

Заслужава да се отбележи с особено внимание и фактът, че предвижданата обща стойност на договорите, които ще бъдат сключвани в изпълнение на рамковото споразумение, няма да надвишава сумата от около 41.1 млн. лв. без ДДС (т.8.7). Съгласно чл. 26, ал. 31а от Закона за отбраната и въоръжените сили обаче министърът на отбраната утвърждава програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите не надвишава 50 млн. лв.

По този начин към момента министърът на отбраната, без да се налага да иска одобрението и на Министерския съвет (такова е необходимо, ако стойността е над 50 млн. лв.), разполага с пълната свобода да сключи договора. Вероятно това е и причината цялата стойност на договорите да бъде разделена на две части – минимална и максимална. Минималната дава възможност на министъра на отбраната да действа по свое усмотрение и воден от собствената си преценка.

Да продължаваме да ремонтираме оръжието си в Русия при това положение е неразумно и опасно за националната ни сигурност.

АСБ настоява за незабавно прекратяване на процедурата по сключване на това рамково споразумение с Русия!

Призоваваме да се търсят спешно възможности ремонтът и поддръжката на минимално необходим брой самолети МиГ-29 да бъдат направени от държава, която е съюзник в НАТО или заявила желание за членство в Алианса, и разполагаща с необходимите възможности за това.

Източник: Bnews.bg