Аз избирам свободна и независима България. Българските ценности от древността до днес са резултат от хилядолетни традиции

Аз избирам свободна и независима България. Българските ценности от древността до днес са резултат от хилядолетни традиции. И като ми се заговори за европейски ценности, и очаквам да ми бъдат изброени поне няколко. Още преди рождението на Христос, в българските родове са се изпълнявали морални правила, които много наподобяват днешните 10-те Божии заповеди. Забележете разликата във времето! Тогава българите се подчинявали безпрекословно на един своеобразен морален кодекс. Този документ се наричал ЗАКОННИК и утвърждавал, че в основата на едно здраво общество стои неговият морал и истината.

Още преди прословутите европейски ценности да се появат на бял свят, е съществувал „Именникът на българските канове“. Та от тази древна книга става ясно каква е била структурата на управление на българското общество и йерархията, която са спазвали.

Вероятно някой от тези с европейските ценности е чувал за легендарния български владетел Авитохол (Атила). С него започва Именникът на българските ханове: „Авитохол живя триста години. Родът му бе Дуло, а годината Дилом Твирем“. Според текста той се възцарява в годината Дилом („Змия“), месец Твирем („Четвърти“), съгласно древнобългарския календар. Предполагам, че не е нужно да уточнявам, какво е ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР, но за поддръжниците на европейските ценности ще направя този жест.

През 1976 г. ЮНЕСКО обявява древнобългарския календар за най-точния в света. За него проф. М. Лонгон казва следното във френското списание “Население и общество”: “Научно е доказано, че българите в далечното минало са притежавали един от най-съвършените календари в света, по-приемлив от китайския и индийския начин на леточисление, по-достъпен и по-практичен. Сега, когато от няколко години насам в една от комисиите на ООН и в ЮНЕСКО се обсъжда нов календар, валиден за цял свят, създаденият преди векове от прабългарите календар ще послужи като модел и източник на идеи за изработване на такова календарно летоброене, което ще бъде прието от всички народи, населяващи земното кълбо .”

За любителите на европейските ценности се чувствам задължена да преведа на български, че според изчисленията на проф. Васил Златарски това начало се отнася към 5 505 г. преди новата ера. Дали стана яссно? 5 505 година преди Христос! Основава се на Омуртаговия надпис, в който се споменава „Годината на появата на истинския Бог бе 6328”, това се отнася за договор с Византия сключен през 823 година.

Българския календар е продукт на древната българска култура. Той е бил дълбоко вкоренен в живота на българите. На него са подчинени цялата празнична система и народните традиции. Всичко това е резултат от мирогледа на българите, от техните дълбоки научни познания за Слънчевата система и за Вселената като цяло.
Космологичните знания на древните българи са отразени и в тяхната религия. Богът е бил навсякъде и във всичко.

Затова и всеки владетел в Именника на българските князе е представен с името си, цифра (в буквен вид), показваща броя на годините на властване, рода на владетеля и накрая – календарна фраза, показваща годината на възкачване на престола.

1) Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а неговата година (за поемане на властта) диломтвирем;
2) Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му диломтвирем;
3) Гостун, наместникът, 2 години. Родът му Ерми, а годината му докствирем;
4) Курт управлява 60 години. Родът му Дуло, а годината му шегорвечем;
5) Безмер 3 години, а родът му Дуло, а годината му шегорвечем;

Тези петима князе управляваха княжеството оттатък Дунава 515 години с остригани глави и след това дойде отсам Дунава Аспарух княз и досега.

6) Есперих княз 61 години (управлява). Родът му Дуло, а годината му верениалем;
7) Тервел 21 години. Родът му Дуло, а годината му текучитем;
8) твирем (название на месец или неясна дума) 28 години. Родът му Дуло, а годината му дваншехтем;
9) Севар 15 години. Родът му Дуло, а годината му тохалтом;
10) Кормисош 17 години. Родът му Вокил, а годината му шегортвирем. Този княз смени рода Дуло, наречен Вихтун.
11) Винех 7 години. Родът му Укил, а годината му шегоралем;
12) Телец 3 години. Родът му Угаин, а годината му соморалтем; И сiй иного рад. (Вмъкване с неясно съдържание).
13) Умор 40 дни. Родът му Укил, а годината му диломтутом.

И т.н., и т.н.

Трудно е да се обясни на човек без морални стойности какво означават ценностите, а още по-невъзможно е да възпиташ зрял човек на това. Когато още от дете родителите са изпуснали обучението по родолюбие, уважение на семейството и традициите, и националните достойнства; когато същите тези родители не са имали и частица чувство на отговорност за възпитание на детето в любов към предците, героите и революционерите, които са създали предпоставката за днешното блажено консуматорско паразитиране на една уредена територия; когато тези родители не разказват на децата си на какво се възхищават от миналото и историята си; когато не познават кои са владетелите, съградили и извисили достолепието на един народ и държава, и прикриват умишлено от знанието на децата си предимствата и достойнствата на народа си, усмивайки ги съвсем нелепо и безсрамно, тогава се появяват, съвсем завършени, зрелите грухарчета, които се реят в нищото и съвсем умело могат да се припознаят в качествата на всеки и всичко, но не и в своите!

Да са ни сладки европейските ценности, но преди тях са МОИТЕ ЦЕННОСТИ, ЗАВЕЩАНИ ОТ ПРЕДЦИТЕ, СЪЗДАЛИ БЪЛГАРИЯ!

Цвета Кирилова, Фейсбук