Аз обвинявам онези, които чрез привързаността си към норвежкия финансов механизъм, се опитват да наложат чужди на българския дух и традиция свои стойности

ДОШЛО Е ВРЕМЕ БЪЛГАРИН ДА ПРОИЗНЕСЕ ФРАЗАТА НА ЕМИЛ ЗОЛА „Аз обвинявам”.

(по повод статията „Общественици обвиниха предаване на Мартин Карбовски в дезинформация и всяване на паника около темата за Стратегията за закрила на детето 2019-2030г.“)

Обвинявам онези, които посягат на чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека, чл.39 от Конституцията на Република България, чл.11 от Хартата за основните права на ЕС, най-грубо и невежо нарушават основни свободи на европейските граждани – правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на мисълта.

Свободата на изразяване на мнение не е в изопачаване на фактите. Свобода на мисълта не е в окачване на неверни обвинения.

АЗ ОБВИНЯВАМ посегателството върху правото на един от най-смелите журналисти на България да говори онова, което мисли и да изразява свободно своето мнение, без епитети, без обиди, без претенции за уникалност и непогрешимост, с факти и доказателства.

АЗ ОБВИНЯВАМ онези, които си присвояват истината и лепят върху нея собствените си оценки.

АЗ ОБВИНЯВАМ онези, които чрез незнанието, късия си кръгозор и привързаността си към норвежкия финансов механизъм, се опитват да наложат неверни, скверни и чужди на българския дух и традиция свои стойности.

АЗ ОБВИНЯВАМ онези, които удобно забравиха, че Васил Левски е син на Гина Кунева, а братя Обретенови – Петър, Ангел, Никола и Георги са синове на Тонка Обретенова. И нито един от тези големи БЪЛГАРИ не е син на хомосексуално семейство. Нито Христо Ботев, нито Димчо Дебелянов, нито Пейо Яворов, нито Гео Милев, нито Никола Вапцаров, нито Генерал Вазов, нито генерал Стойчев.

Хайде стига с тези парични знаци! С тях свобода не се купува.

Владимир Шейтанов, Фейсбук