БАН: Много сме далеч от ЕС. Предлагаме да се увеличи облагането на имуществото

Ако искаме за 15 години БВП на човек в България да достигне 75% от средното на ЕС, трябва ръстът да е с над 5% годишно.

Това обяви доц. д-р Виктор Йоцов от Института за икономически изследвания при БАН, цитиран от БТА.

За 2016 г. България отбеляза ръст от 3.4%, а прогнозите за 2017 и 2018 г. сочат, че той ще е малко по-нисък около 3.1 – 3.2%.

След три години дефлация може да очакваме повишаване на цените през следващи години, което е добра новина за икономиката, каза Йоцов.

Експертите на БАН очакват през следващите три години повишаване на заетостта и намаляване на безработицата до нива 6,0-6,5 на сто.

Безработицата намалява, но за съжаление заетостта не нарасна през изминалата година. Този феномен може да се обясни с миграционните потоци, безработицата намалява, тъй като все още хора напускат страната и отиват да търсят работа на други места. В момента нивата са от порядъка на 6-7%, което е под средното за Европа, нашият прогнозен хоризонт е до 2019 година и очакваме стабилизиране на безработицата на нива около 6%, което е близко до естественото ниво на безработица за нашата икономика.

Повишаване на нивата на доходите от 8-9% в номинално изражение, прогнозира Института за икономически изследвания. Българите обаче остават най-ниско платените в целия ЕС и за съжаление не се предвижда тази тенденция да се промени, нито в краткосрочен, нито в средносрочен план, каза още доц. Йоцов

Най-голям принос за икономическия ръст все още има износът, но тъй като вносът ще се увеличава с по-големи темпове, нетният износ ще намалява. Това ще бъде компенсирано с увеличаване на потреблението и на инвестициите, каза Йоцов.

Според експертите на БАН събираемостта на данъците в страната е ниска. Докато в ЕС ефективната данъчна ставка е 21 процента, у нас тя е девет процента като по този показател сме на едно от последните места не само в Европа, а и в целия свят. В България съотношението между преките и косвените данъци е едно към три, докато в ЕС има равномерно разпределение, посочи Йоцов.

В БАН смятат, че може да се мисли за увеличаване и промяна на структурата на данъчните приходи. Според Йоцов страната ни може са събира още десет милиарда лева годишно различни приходи, да се въведе различна ставка на Данък добавена стойност, както и да се увеличи облагането на имуществото./Дир.бг