Бацилът на западната духовна деградация настъпва като пандемия и в нашето капиталистическо общество!

ПЕЧАЛБАРСКИЯ ДУХ стои в основата на капиталистическото общество.

Той е ДИАЛЕКТИКАТА на неговото развитие, изразено в безпределната алчност!

Наблюдавам дискусиите по руската телевизия относно войната в Украйна. На нея са поканени украински политолози и журналисти. Сред тях е и един Майкъл Бом, американски журналист, владеещ прекрасно руски. Гостите, украинци, съвсем открито и демагогски защитават своята „правда”, ползвайки полуистини, а на места и чисти лъжи, плод на тяхната пропаганда. Американецът, който изглежда добронамерен и интелигентен, се придържа към откровен диалог. Той не отрича намесата на американците в украинския конфликт, нито бедите които американската „демокрация” е нанесла на целия свят!

Това вбесява руските политолози, които не могат да вникнат като психолози в същността на американския манталитет. Те не могат да си представят, че за американецът човечеството е ПЛЯЧКА, която трябва да се плячкоса; че гледат на света, както ловец на дивеч!

Капиталистическото общество до такава степен е деформирало манталитета на хората, че ги е превърнало в потребители, които няма да се спрат пред нищо, за да консумират и консумират! И Майкъл това не го скрива! Той се е родил, израснал и възпитал в такава среда! Това е неговия ценностен свят! Дори нещо хуманно да направи, ще го направи от щестлавие, от популизъм, от куртоазия, но не и от духовна потребност!

Ето защо и в нашето общество вече битуват такива изрази като „бракът е консумиран” и „няма консумирано престъпление”! Всичко е обект на консумация! Бацилът на западната духовната деградация настъпва като пандемия и в нашето капиталистическо общество! А планетата ни е само една! Ще я опоскаме, преди да сме се опомнили, като молци в МОЛ-а!

СЪБУДЕТЕ СЕ! СМЕНЕТЕ ЧИПА!

Ради Чухлев, Фейсбук