Бежанците имат пари, ние ще им поемаме издръжката, а пенсионерите да духат супата

Според редица изчисления направени в западната преса е необходимо един бежанец идващ от Сирия да разполага с от 20 000 до 50 000 долара, за да стигне до Европа. Поне толкова излиза на човек да си плати на различните трафиканти, които му помагат. Ако той идва с цялото си семейство, то сумата нараства и може да стигне до над 100 000 долара. Това значи, че тези бежанци не са толкова бедни, за каквито се мъчат да ни ги представят.

Трафикантите на хора печелят страшно много от този бизнес, като буквално те за броени месеци стават милионери. Самите бежанци според много данни не са бедни граждани на страните, от които идват, а напротив са с доходи близки до на средната класа в Западна Европа.

В бедната България, където 608 000 пенсионери едвам оцеляват със 160 лв. пенсия на месец, ще настаняват бежанци, които са стигнали до нашите граници с много пари, и ние ще им осигуряваме абсолютно всички удобства, за да живеят нормално.

По наредба от 12 август тази година от Министерски съвет, кметовете на общини ще бъдат задължени да осигуряват на бежанците безплатна квартира, достъп до безплатно здравеопазване, като им плащат здравните осигуровки и им поемат останалата нужна издръжка. По този начин се получава „Болен здрав носи“ или бедните българи ще трябва да плащат издръжката на чужденците, които така или иначе имат пари. Това е така, понеже правителството прие да заделя по 10% от националния бюджет за издръжката на бежанците. Тези пари идват от джобовете на данъкоплатците, такива като пенсионерите бедстващи с минимална пенсия или работещите на минимална работна заплата.

За социално слабите българи такива екстри, каквито се дават на бежанци – няма. Поради тази причина трябва да се запитаме дали ние българите се водим за бежанци в нашата собствена страна, или самите чужденци заселващи се в България се водят за българи. Защо сме допуснали такова отношение в собствената си страна. Това е въпрос, на който няма отговор.