Безобразие! Карат учениците в 5 клас да четат „Турски народни приказки“

От „почетното“7-мо място,изведнъж турската литература заема „почетното“-3-то,измествайки куп български произведения.Тези турски произведения са предвидени за Българските петокласници от издателство „Просвета“,задължителна литература.
Едно от турските „прозведения:“

„Главатарят, който искал да плени месечината“.

В приказката, апропо кръвожадни войници грабят и палят къщите и дюкяните в един град, а главатарят им ги призовава: „Нека се готвят моите войни безбройни! Нека наточат ятаганите си! Нека потопят стрелите си в смъртоносна отрова! Нека покрият щитовете си с още един слой желязо! Нека си сложат железните капи, нека си облекат ризниците и се строят на големия мегдан.

Нека отвличат и убиват!

В един момент главатарят се втурнал в сарая и се изправя пред една красива мома „с кървава сабя в ръка“, заявявайки й: „Ти си моя,щеш,не щеш…“

Знаех,че Българската образователна система,отдавна е пропаднала,ама чак толкова не вярвах.

Източник: Национален Протест