Благоденстваме! Средната работна заплата през 2017 г. ще е над 1000 лв.

Спрямо прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България средната работна заплата през 2017 година ще надхвърли 1000 лв.

Това би трябвало да значи, че благоденстваме и се развиваме много добре. Например тя е била 479 лв., когато сме влезли в Европейския съюз и за 10 години излиза, че е нараснала двойно.

В същото време 3,4 млн. българи или около 50% от населението на страната живеят под прага на бедността или около нея. Това са хора, които доходи са под 317 лв. – обявеният праг на бедността за България или малко над тях.

Явно средната работна заплата в България се изчислява по някакъв специфичен начин за страната, че тя е толкова висока в сравнение с реалното положение, в което се намират по-голяма част от българите.

Все пак дори и с тази измислена при нас средна работна заплата от 1000 лв., или около 500 евро (484 евро за 2016 г.), ние пак изоставаме от съседите си. В Македония например е 532 евро, В Сърбия – 517 евро, в Румъния – 646 евро, в Гърция – 1,127 евро. Дори и в Русия е 514 евро, където спрямо телевизиите ни са много изостанали от нас.