Благоденстваме! Средната работна заплата в страната вече е 1012 лв.

Националният статистически институт (НСИ) определи, че средната работна заплата в страната била 1012 лв.. Освен това и безработицата падала, като за страната тя била вече доста ниска – 6,7%. Следователно може да се каже, че благоденстваме и трябва да се радваме.

Не става ясно обаче как се определя тази средна работна заплата, след като над 5 млн. души оцеляват с доходи под 562 лв. на месец, което е необходим минимум за живеене на нормален живот.

В България средната работна заплата явно се изчислява по следния начин:

Средната работна заплата в България е 937 лв. До този извод се стига по следния начин:

– Иван има 10 ябълки. Петър има 0 ябълки. Средно, двамата имат по 5 ябълки!

– Директорът яде месо, работникът яде картофи. Средно, двамата ядат мусака.

– Петранка прави секс с целия квартал, а Пепа само с мъжа си. Средно и двете са к*рви!

Или поне така излиза, спрямо калпавите изчисления на измисления НСИ.