Благоденствие по ГЕРБерски: Всеки четвърти в област Пловдив мизерства

Всеки четвърти, които живее в Пловдивска област, мизерства.

По данни на НСИ 22 на сто от хората в региона живеят под прага на бедността.

Според изчисленията на експертите минимумът от средства, които са нужни за покриването на жизнените потребности в областта, е 369 лв. месечно. Всеки четвърти обаче живее с по-малко. През последните години делът на бедното население запазва равнището си. Обикновено нашенците не можели да си позволят едноседмична почивка извън дома, да консумират често месо или риба, както и да посрещнат неочаквани разходи със собствени средства.

Междувременно от социалното министерство предложиха формулата за изчисляване на линията на бедност да бъде променена. Причината е, че сега действащата методика не е обективна. Тя се определя на базата на статистическо наблюдение на бюджетите на 3020 домакинства. Новата методика ще следи не само доходите, но и условията на живот на над 8000 семейства. Тя ще разглежда показатели като материални лишения, работещи бедни, домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, риск от бедност и социално изключване по единна методология. Очаква се да бъде изграден профил на бедността на национално ниво, по региони на планиране и области на страната.

Промените ще влязат в сила от 2020 г. Сега действащата методика за определяне на линията на бедност е от 2006 г., като е актуализирана само веднъж.

Източник: Марица.БГ