Боян Чуков: Честито на всички българи! Стартира процесът Bulеxit – излизането на България от ЕС

Над 24 часа се коментират различни аспекти на интервюто на президента Румен Радев за „Панорама“ по БНТ. Не бе забелязана една негова изключително важна за нашето бъдеще реплика. До този момент никой не я анализира по-сериозно.

По време на посещението си в Брюксел, нашият президент е стигнал до определено заключение, установил е определени факти. Румен Радев каза пред „Панорама“ следното:

„По отношение на нашето икономическо развитие и неговото гарантиране има един тревожен проблем… това е, че за кохезионна политика на политическо ниво в Европейския съюз вече не се говори, има много причини за това и нека тук не ги задълбаваме…и Brexit влияе, и емигрантската криза влияе и несигурното бъдеще на ЕС влияе. Тревожното е, че в стратегическия документ какъвто е Римската декларация (до момента проектодокумент от страница и половина на ЕС) няма нито дума за кохезионна политика. А тя към момента е основа на нашата икономика. Без такава кохезионна политика през следващия програмен период едва ли ще се справим. За разлика от другите източноевропейски и централноевропейски държави, които успяха да преструктурират по-успешно своята икономика, да привлекат крупни инвеститори, ние сме зависими от еврофондовете. И тук полагаме усилия, най-малко в Римската декларация да намери място думичката „кохезионна политика“ като гарант за единството на Евросъюза и неговото пълноценно развитие…“.

Този факт, липсата на думичката „кохезионна политика“ е изключително знаков, неприятен и с негативни, необратими последствия за България. Очевидно доказателство, че Европа преминава драстично на „различни скорости“. При това много деликатно казано, всъщност дори не става дума за „две скорости“, а за разкачане на композицията.

Голата истина е, че България остава в глухата периферия на Европа, страната ни започва да се „отделя“ от Брюксел. В геополитиката има едно правило, известно повече като „транспортната теорема”. Съгласно нея, всяка геополитическа зона (т.е. конкретно политико-икономическо „голямо пространство”) може да съхрани единството си, само ако скоростта на развитие на нейната инфраструктура е по-висока от скоростта, с която се развива икономиката в отделните нейни региони.

Разпадането на Римската империя стартира, когато започват да не се изпълняват условията на въпросната геополитическа „транспортна теорема“. Първи се отделят най-крайните територии. В случая не е България тази, която започва да излиза по собствена инициатива от ЕС, а Брюксел находчиво ни изхвърля. Като ни успокоява, че вероятно не сме натирени единствено само ние. Честито на всички българи! Стартира процесът Bulеxit!

Забележка: 1. Кохезионният фонд предоставя финансова помощ по проекти в областта на трансевропейските мрежи, транспортната инфраструктура и околната среда.

Боян Чуков, Фейсбук