Българинът винаги е бил просветен човек – светлина за тъмните души. Човек, който дава на света храна от истинско знание и питие от чиста вода

В традициите и обичаите на българите има много мистика. Неосъзната. Фолклорът е една от тези магии, които действат като наркотик във вените на тялото българско. По същество, мистиката е далеч от живата вяра на Христовото учение, но на Йордановден тази магия се примесва с Християнството и така се ражда мъжкото ледено хоро!

Само по себе си то е дискриминационен акт спрямо жените. Тук е времето да си припомним, че апостолите/мъжете/ са се разбягали и нито един не е останал до Христос по време на кръстната му смърт. Един от тях върху който се издига Църквата се е отрекъл три пъти от Него до първи петли. Истинският подвиг извършват жените мироносци и всички останали, които неотлъчно стоят до извора – измити, опростени и изчистени от първородния грях!!!

Осъзнатият човек няма националност, защото има американци, които по-добре от всеки българин познават българските традиции и обичаи. Знанието за традициите и спазването им не те прави българин! Българинът винаги е бил просветен човек – светлина за тъмните души. Човек, който дава на света храна от истинско знание и питие от чиста вода.

Аз не вярвам в мълчаната вода, магиите и страстта да се докоснеш до отвъдното чрез всякакви традиции и обичаи. Вярвам в Човека и божествената му природа да твори светове и да се разпорежда с тях, съзнавайки своята отговорност пред Създателя – Творец. Вярвам, че всяко живо същество /жена или мъж/ имат власт да сътворят новия по-добър свят на любов, единение и светлина…

Николай Марков, Фейсбук