Българите трайно напускат страната, сочи докладът за националната сигурност

Народното събрание удължи работното си време докато не бъде приет докада за състоянието на националната сигурност на Бългаия за 2017 г.

В зала днес трябваше да бъдат разгледани докладите на три служби – Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна информация“ и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Тъй като и трите документа са с ниво „секретно“, съгласно Закона за класифицираната информация, заседанието беше закрито.

Според доклада Българските въоръжени сили са в състояние със затруднение и повишен риск да изпълняват задачите си, съобщава агенция Фокус. Опасностите за България са произтичали от продължаващите бойни действия в Сирия и от бежанския и миграционне натиск към ЕС.

От доклада става ясно, че населението на България продължава да намалява, заради ниска раждаемост, емиграция и смъртност. През 2017 година 31 586 българи са променили адреса си в страната с такъв в чужбина. Всеки втори емигрант е на възраст 20 – 39 години, което прави над 55% от напускащите страната ни. Българи трайно се заселват в Германия, Великобритания и Испания.

През 2017 г. населението в България е 7 050 034 души.

Приоритет на управлението през миналата година е била киберсигурността, въпреки отчетения риск за обществената сигурност от маргинализацията и потенциала за дезинтеграция на някои етно-социални групи.

Опитите за нелегално преминаване на границата ни през 2017 година са 8044. Задържан са 743 лица опитали негелално да преминат в България. Във вътрешността на страната ни установените мигранти са 1 801, а 3 700 са потърсили закрила.

В доклада са очертани и приоритетите на МВР през 2018 г. Сред тях са граничната сигурност, повишаване способностите за противодействие на тероризма и радикализацията, противодействие на престъпността, повишаване на ефективността на превантивната дейност, както и международно сътрудничество в борбата срещу рисковете за националната ни сигурност.

Източник: Фрог нюз