България изчезва бързо, дори официалната статистика призна демографската трагедия

До днес са родени 59 633 деца. Това е абсолютен антирекорд за българската история.

За сравнение през 1950 г. новородените са били 182 571 (дотогава раждаемоста е около 25 на хиляда), през 1970 г. са 138 745 бебета, през 1980 г. – 128 190, в края на социализма (1989) – 112 289.

Ражданията малко нарастват (с по-стотина бройки) в областите Велико Търново, София-град и Бургаска. Спадат в Пловдивска, Хасковска, а във Видинска всички раждания са едва 386.

54% от родените деца са от родители без брак.

Според данни от 2011 (последни, нови не са обявявани), 2.5 млн. души от населението (това над 17 години) са с основно, или по-ниско образование и неграмотни.

За тази година са емигрирали 28 хил. души. Имаме и 25 хил. мигранти , като най-много са дошли от Сирия, след това са Русия и Турция.

Григор Лилов, Фейсбук