България като член на ЕС стигна до своето равнище на некомпетентност. Председателството ни ще е формално

„Във всяка служебна йерархия всеки служител се стреми да се издигне до своето ниво на некомпетентност“.

Това е прочутият принцип на Лоурънс Питър. България като член на ЕС също стигна до своето равнище на некомпетентност. Като ротационен председател.

На 1 юли в пост за НДК и босът му Боршош посочих, че Брюксел ни няма доверие, че ще осъществим ефективно председателство на ЕС и организацията му.

Защо? Защото по времето на ръководството на Евросъюза (шест месеца) от планирани над 2000 прояви на ЕС и ЕК над 1500 от тях ще се проведат извън България вместо в София.

Тези дни тази информация вече е потвърдена, макар и косвено, от официални правителствени документи. Става дума за обявяването на няколко обществени поръчки – за нощувки и за транспорт.

Едната е за нощувки в хотели за членове на делегации на събитие клас А – равнище министри, отговорни фигури от същия ранг на ЕС и ЕК и по-нагоре (ние плащаме за това). Стойността е 515 000 лева с ДДС за 1808 нощувки. Те са предимно през януари-февруари и април. Обикновено се резервират по две нощувки на човек.

Т. е. при преизчисление става дума за около 900 лица. Но понеже България поема разходите на ръководителя и още един от делегацията, всъщност лицата са наполовина по-малко – около 450.

Практиката сочи, че на такива събития присъства до 150 лица от този ранг.

Следователно у нас, в България по време на председателството ни ще се проведат най-много 3-4 такива срещи на такова равнище – „А“. (ДПС твърди за само една). Останалите над стотина ще бъдат в Брюксел, Люксембург, Страсбург.

Подобен статистически анализ чрез обществените поръчки може да се приложи и към другите прояви.

Бел.: бъдете сигурни, че тази скрита оценка на ЕС за ефективност и организация в България е партийно безцветна. Най-малкото, защото за да се стигне до нея, стартът за обсъждане на такова решение е бил поставен поне преди 3 години и решен най-късно миналата.

Григор Лилов, Фейсбук