България потъна, не сме и в 10-ката на Третия свят

БВП и неговият ръст не е всичко, важно е дали държавите изразходват умно богатствата си.

Това е основният мотив на годишния доклад, който подрежда по развитие световните икономики и включва 103 държави.

Те са разделени на Първи свят и Трети свят, за благозвучие наричан „изгряващи икономики”. Първата позиция е за Норвегия, както и миналата година, защото тя дава максимум точки по трите основни показателя:ръст и развитие, включване – сиреч, социална справедливост, достъп до качественто образование и здравоеопазване, и междувъзрастово равенство. При създаването на класацията са взети предвид и фактори като устойчивост на националните икономики – възможност за успех или фалит в бизнеса на гражданите, жезнен стандарт на населението, ориентацията към бъдещето и непредвидени шокове.

Втора е голямата точно колкото България и отказала членство в ЕС с референдум Исландия. Трета е най-богатата страна в Съюза Люксембург, а четвърта е независимата и от Общността и от НАТО Швейцария. Следват три монархии от ЕС – Дания, Швеция и Холандия. Между Ирландия и Австрия, на девето място се нарежда единствената неевропейска страна в Топ 10, но под наше владичество – британската колония Австралия. Сред 29-те страни от Първия свят чак на 23-о място е САЩ.

ЕС се представя отлично и в класацията на Третия свят, където 6 от 10 водещи места са на държави от Съюза – нашите посестрими от бившия соцлагер. Води бившата съветска република Литва, следвана от Унгария, Латвия, Полша. На третото място между тях се намъква пребогатият на петрол Азербайджан. Шеста е Панама, следвана от Хърватия. Латиноамериканските отличници Уругвай и Чили се намъкват в десетката, затворена от съседа ни Румъния.

11-а е България, което евентуално може да се приравни на 40-о в света, въпреки че не е особено коректно. Но е по-добре от 59-о място в индекса на човешко развитие на ООН. Припомняме, че през 1989 г. България заема в него 24-а позиция, точно пред днешния технологичен и образователен световен лидер Южна Корея.

В доста съществените финални изводи за бъдещото развитие на нашата група държави се казва: „Притеснително, индексът показва, че страните приоритизират политики, подкрепящи краткосрочния ръст на БВП, вместо социалното включване и устойчивостта на моделите, което създава опасения за нарастващо социално неравенство”.

Източник: 19min.bg