България с най-много депутати на глава от населението

България с най-много депутати на глава от населението

Дали е нормално една от най-богатите страни в света САЩ с население от 319 млн. души да имат 535 депутата, а бедната България с население от под 7 млн. души да има 240 депутата.

В САЩ на един депутат се падат 580 000 души, а в България на един депутат се падат 30 000 души. В САЩ би трябвало да има 10 300 депутата, ако използваха българската схема. България пък би имала 15 депутата, ако използваше американската схема.

Положението е още по-интересно в Индия с население от 1,252 млрд. души, където имат 790 депутата, или на един депутат се падат 1,550 млн. души. В Индия би трябвало да има 40 000 депутата, ако използваха българската схема. Обратното в България бихме имали 5 депутата, ако използвахме индийската схема.

Дори и Русия, която е с население от 144 млн. души има 616 депутата. На един депутат се падат 233 000 души, а спрямо българската схема в Русия би трябвало да има 4720 депутата. Спрямо руската схема щяхме да имаме 31 депутата.

Китай, която е страната с най-голямото население на света 1,360 млрд. души има 2987 депутата. На един депутат се падат по 450 000 души, като в Китай би трябвало да има около 45 000 депутата, ако използваха българската схема. В България щяхме да имаме 16 депутата, ако използвахме китайската схема.

И в Европа сме с най-много депутати!

Не е по-различна ситуацията и в Европа, където депутатското ни безобразие бие всички държави подред. Например Германия е с население от 81 млн. души, а Бундестагът е съставен от 622 депутата. На един депутат се падат 130 000 души, а спрямо българската схема в Германия би трябвало да има около 2700 депутата.

Великобритания е с население от 64,1 млн. души. и 650 депутата. На един депутат му се падат около 97 000 души.

Нека да разгледаме обаче страните, които по брой население са сходни или доближават България. Чехия е с население от 10,5 млн. души и разполага с 200 депутата, или на един депутат му се падат по 52 500 души.

Белгия е с население от 11,2 млн. души и разполага със 150 депутата, или на един депутат се падат около 75 000 души.

Населението на Нидерландия е 16,8 млн. души и разполага с 225 депутата, или на един депутат се падат около 75 000 души.

Дотук излиза, че България с население спрямо официалната статистика от 7,3 млн. души има прекалено голям брой депутати. Депутатският брой трябва да бъде намален поне наполовина, или депутатите да станат 120. В момента на един български депутат се падат около 30 000 души, ако съкратим депутати наполовина, ще се падат около 60 000 души. Съкращаването на депутатският брой наполовина е необходима мярка, за да настигнем стандарта на развитите европейски страни.

Депутатите ни са с най-ниско обществено доверие

Българските депутати са и с най-големите привилегии, а коефициентът им на полезно действие е един от най-ниските. Те почти нищо не работят, понеже постоянно отсъстват от заседанията на Парламента. Тяхната работа се буквално свежда до натискането на два бутона.

Доверието на обществото към Парламента е изключително ниско. Българският народ презира заслужено депутатите, които са доказали, че са в Парламента не за да служат на страната си, а за да пълнят джобовете си.

В днешни дни депутатът е символ на корупция, лицемерия и липса, на какъвто и да е морал. В Парламента се извършва „алъш-вериш“ между депутатите, които преди да влязат в него са говорели и обещавали едно, а след като са влезли – съвсем друго.

Парламентарната система в България е много компрометирана и крайно наложително е да се направят реформи в нея. Намаляването на депутатския брой наполовина е най-доброто решение, като за начало.

*използвани са статистически данни на Александър Стоянов и Уикипедия