България ще я пребъде, важно е да разберем, че сме на финалната права и трябва да устоим на това тежко сражение

Време е да се възродим и да се пречистим, да покажем, че духовното ни израстване, не се влияе от материалните лишения и, че никой не е в състояние да претопи напълно или да обезкърви смелите лъвски сърца на българите.

България ще я пребъде, важно е да разберем, че сме на финалната права и трябва да устоим на това тежко сражение. Духът, вярата, азбуката и светлината са над всичко. Този огън ще грее и ще ослепява, затворниците на тъмните сенки и злото.

Днес мнозина гледат по света на нас с презрение, вероятно заради хилядолетната ни култура. Ние ще изградим една нова Цивилизация, достойна да съперничи на най-големите в епохата.

Днешните и бъдещите родолюбиви политици трябва да разберат отговорната ни обща задача, нашето най-важното дело в световен мащаб е да създадем Империя на духа, такава за каквато е мечтал цар Симеон Велики. Една нова Цивилизация, която ще вдъхне увереност и самочувствие на българите и, която ще ни даде възможност да отстояваме собствената ни идентичност столетия наред. Истинска Империя на духа, която да издържи на превратностите на времето.

Нацията може да се прославя и занапред с предстоящите постижения в областта на културата и образованието. Тази култура започва от Кирил и Методий, създатели на българската азбука.

Трябва да знаем, че бъдеще имат политици – духовни водачи на нацията, които успеят да формулират каузата за културното и ценностно Възраждане на България и поемат отговорността да я отстояват. Призвани сме да бъдем Цивилизация на Духа, център за бъдещ голям световен духовен прогрес.

Цвета Кирилова, Сдружение Азбукари