Четете, а след това се самоокайвайте! В поробените ни земи през тия пет века са избухнали над 1600 въстания и бунтове

Фактът, че турското робство е продължило пет века кара мнозина да проявяват съмнения в националното достойнство на българина. Историческата наука и родното училище са в неизпълнен дълг към нацията. Защото българският народ неведнъж е правил опити да разкъса оковите, но много от тези опити тънат в забрава.

Някои изследователи твърдят, че в поробените ни земи през тия пет века са избухнали над 1600 въстания и бунтове, а за тях не се знае нищо или, ако се знае, тия знания не се разпространяват. А може и да се укриват умишлено.

Ето ви някои от по-значимите исторически събития, свързани със стремежа ни да се освободим:

– походът на воеводата Стефан Елеазар в 1402 г.
– въстанието на Шишмановци в 1405 г.
– въстанията на богомилите в 1413 г.
– походите на Владислав III Варненски в 1443-1444 г.
– походите на Георги Кастриот (Скендер бег) 1443-1467 г.
– въстанието в Прилепско в 1564 г.
– въстанието на войниганите в Панагюрище 1575 г.
– Търновското въстание в 1595 г.
– бунтът на поп Мартин в Русенско 1637 г.
– Търновското въстание в 1686 г.
– Чипровското въстание в 1688 г.
– Марино въстание в Търново през 1700 г.
– участие на софиянци в Австро-турската война от 1737 г.
– гръцко-българската завера в 1821 г.
– Знеполското въстание в 1830 г.
– Берковското въстание в 1835 г.
– Върбановото въстание в 1837 г.
– Пиротското въстание в 1838 г.
– Априлското въстание в 1876 г.
– Илинденско-Преображенското въстание в 1903 г.

Четете, а след това се самоокайвайте!

Любо КОЛЬОВСКИ