Четиво за физкултурници, които се занимават с управление, законотворчество и партийно строителство

ЧЕТИВО ЗА ФИЗКУЛТУРНИЦИ, КОИТО СЕ ЗАНЕМАВАТ С УПРАВЛЕНИЕ,

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И ПАРТИЙНО СТРОИТЕЛСТВО*

„Синта̀ксисът (на старогръцки: σύνταξις, постройка) е наука, която изучава единиците на свързаната реч, а също и законите и правилата за построяване на изречения и словосъчетания. Тя е един от двата основни дяла на граматиката (заедно с морфологията). Като наука за строежа на свързаната реч, изучава законите, по които думите се свързват в синтагми, словосъчетания и изречения, както и функционирането на съчетаните части на речта. Синтаксисът разглежда думите не като лексикални единици (виж лексема), а като части на речта, тоест като представители на класове думи, чиито синтактични взаимоотношения не зависят от техните лексикални свойства. Тъй като най-голямата единица, с която борави синтаксисът, е изречението, основно понятие за синтаксиса е предикацията, понеже изреченията най-общо представляват отношения между признак и предмет.“ (Уикипедия)

*Със съмнения, че адресатът нищо няма да разбере (Бел. авт.)

Лена Георгиева. Накратко, Цв разчупва закостенялото разбиране, че изречението представлява съвкупност от думи, свързани по смисъл. А умението му да не стикова думите по род, число…. това си е виш пилотаж

Станислав Коев Без съмнение, АДРЕСАТЪТ няма да разбере. Нечленоразделен е Той!!!! Въпреки , че е такъв аз отдавна съм си го кръстил Цецо – Синтаксиса. Отива Му някак си. И при Оня Другият положението със структурата на речта е катастрафално!!!!!!

Маргарита Кръстева Много са перЕспективни и двамата особено за БелЕне

Огнян Чаушев Съмненията ти ДЕЙСТВИТЕЛНО са основателни.

„Действително“ е най-употребяваната от Цвъки дума. В повечето случаи излишно и не на място. Може би, защото с него живеем в различни действителности.

Любомир Кольовски, Фейсбук