Човекът извършил бруталния акт в Германия е български гражданин – всички знаем, че е циганин

Наказателната отговорност е лична! Никъде в правото на цивилизованите държави не съществува групова, обществена, религиозна, етническа или национална наказателна отговорност. Този факт не може да спре глупостта на невежите и демагозите да заклеймяват по всякакви признаци всеки, който е различен от тяхната представа, родена от болна психика.

И така, човекът извършил бруталния акт в Германия е български гражданин. Всички знаем, че става въпрос за циганин, но нека това е урок за всеки един от тази етническа общност, че те не са извънземна цивилизация и независимо от етноса им, всички заедно носим солидарна човешка отговорност. Не обща наказателна!

И да, по-голямата част от нашето незряло общество нарича емигрантите терористи! И понеже черния печат върху тях е сложен, нека не страдаме, че и върху българите вече има черен печат. Вие съгласни ли сте с този начин на мислене и резултатите от него? А не съм съгласен! За да не сме съгласни с това и като общество се налага принудително да пораснем и да познаваме гражданските си права и отговорности. Без да се страхуваме от сенките си…

Николай Марков, Фейсбук