Човекът все пак не е само работа без край, за да получава пари, с които да оцелява

Действително Световният икономически форум в Давос е проявление на пазарната капиталистическа икономика, която му поставя съответната тясна и едностранчива рамка. Човекът все пак не е само пари, бизнес, коктейли в уйкенда, работа без край, тупане в гърдите пред огледалото на себе подобните си, между другото секс, деца, за кратко любов… и всичко подобно предлагано като „камшик и морков“ от хората с парите в Давос (1% от населението на Земята).

Да, хората и роботите могат да се развиват и да си партнират, но все пак Животът е предназначен за хората с тяхната немашинна Нелогична, Емоционална, Творческа същност, с тяхната Истина! Човешката емоция логично се базира на два взаимосвързани процеса: субективно преживяване, отразяващо отношението на дадена индивидуална личност към обкръжаващия свят и към самия себе си (“емоционално състояние”), и паралелно възникващи съответни изменения в различните нива на соматичната и висцерална сфера (“емоционално проявление”).

Образованието и критичното мислене, от една страна, и емоциите и възпитаната ценностна система, от друга страна, са двете страни на Истината – и субективната, и обективната, защото в крайна сметка Човешката истина е актуално отражение на Света в човешкото съзнание, а то в момента на отразяването творчески я променя!

И това е Човешкото Нещо, което е неподвластно нито на парите, нито на машините, нито на капиталистите! Това е Идеята, Духът, Душата…а те „са в този свят, но не са от този свят!“ Това го няма в Давос, там това го ненавиждат, защото се страхуват от него! Затова ЧОВЕКЪТ Е ОРИСАН ДА БЪДЕ !

Любомир Пировски, Фейсбук