Човешкото ни достойнство е нещо съвсем чуждо и непонятно за изродите във властта

Всички, които формират властта на статуквото са зависими: журналисти, социолози, магистрати, полицаи, политици, олигарси. Те се държат един за друг не поради взаимни симпатии, а защото са уязвими – резултат от тяхната престъпна дейност.

Затова те задружно държат народа в неведение, защото се страхуват от него. Така е създадена политическата олигархия. Тя няма да допусне до властта стойностен човек, защото ще загуби не само привилегиите си, но и свободата си.

Затова „изборите” са превърнати във фарс. С всякакви манипулации, властимащите лансират своя човек. Когато народът осъзнае, че изборите не са никаква алтернатива, той ще престане да участва в този цирк.

Точно заради това АНТИнародното събрание ще гласува закон за задължително участие в изборите. Но и тази мярка няма да спре еволюцията, т.е. пътя към осъзнаване на ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО като форма на живот – нещо съвсем чуждо и непонятно за изродите във властта.

Именно безнравствената им егоцентрична същност е причина за антагонизма в обществото. Защото земните блага са предотатъчни, ако хуманно са разпределени.

И митът за недостатъчност престава да съществува там, където етичната зрялост на обществото е осъзнала пагубната същност на ЕГОТО. А огледайте се – всички във властта са изтъкани единствено от него.

Ради Чухлев, Фейсбук