Чувате ли какво говори Каролев – 10 лева за кубик вода в София! Вие деца имате ли, бе, колеги!

Владо Каролев се подгавря с нашата интелигентност. Но той е последователен в икономическите си тези. Друг въпрос е дали са приложими у нас, в смисъл дали имат положителен икономически резултат. Владо си върши работата.

Но въпросът ми е към синдикатите и към водещите на БНТ – защо изправихте срещу един дипломиран икономист Мадлен Кирчева, която е доста словоохотлива, но далеч не може да извади правилните аргументи.

Защо нашите джобове не защитават синдикалисти и техните експерти, а представители на тъй наречените граждански организации, основно движени от пенсионери. Защо няма млад човек в съзнание, като Ваня Григорова, която да бъде поканена срещу Владо Каролев. Например.

Нарочно ли го правите, колеги? Вие получавате ли сметки за вода? Чувате ли какво говори Каролев – 10 лева за кубик вода в София! Вие деца имате ли, бе, колеги!

Нора Стоичкова, Фейсбук