Да, наистина България може да се прекръсти на Абсурдистан

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧИСТА ГАДИНА

Да, наистина България може да се прекръсти на Абсурдистан.

Червеи текат от чешмите на Враца.

Хората се гнусят от гадините – слузести, пълзящи – и се боят да пият вода.

Местната власт е невъзмутима обаче.

„Тоя червей се нарича Конски косъм и вирее в изключително чиста вода”- вика една чиновничка, а друга добавя: „Проверка показа, че питейната вода на Враца е добра”.

Между другото, ако българите се кръстят „абсурдистанци” и македонският въпрос се решава – антибългарските приказки няма да ни засягат.

Анна Заркова, Фейсбук